Notes and anecdotes

Techstuff rambling

Chrome-addon: statistics

Hvor mange timer bruker du på hvilke nettsider?

Fordeler og ulemper

  • – Begrenset nytteverdi
  • – Ikke noe nytt: Time tracker, Time Counter
  • + Samtidig: Noe å evaluere opp mot
  • + Lære Google chrome API.
APIchromeGoogleidea

tomfa • 2013-12-03


Next Post