Notes and anecdotes

Techstuff rambling

git: Pull and checkout a remote branch

Say you have a branch on github, and you want pull it down onto your own machine? ok git checkout -b branch_name origin/branch_name It works fine just checking out a new branch with a matching name, given you have the appropriate (default) matching setting, and you have pulled since the branch was created on origin. git…

Continue Reading

Cron tabs: create and delete

Cron jobs run as root can be created with sudo crontab -e Cron jobs run as logged in user can be created with crontab -e Existing cron jobs can be viewed by writing sudo crontab -u username -l Deleting all cron jobs on a user can be done by typing sudo crontab -u username -r…

Continue Reading

SFTP in Finder

OK, so here’s the thing. I use a Mac and I edit files located on a server somewhere on the Internet. I want to have the files and folders on that server mounted in Finder, so I can easily navigate and edit those files without having to up- and download files manually. Since I don’t…

Continue Reading

Alfred for Windows

Jeg har brukt Mac i ett år nå, og hele veien elsket applikasjonen Alfred. Alfred er en rask og kraftig launcher som erstatter Mac sin spotlight (ala Windows sin Startmeny-søkefunksjon). Men Alfred finnes ikke på Windows, så hvorfor ikke lage den? Jeg misliker sterkt å bruke tid i Finder. Finder er fælt. Det er forøvrig…

Continue Reading

Humørteste sosiale medier

Hvordan kan man hente ut humøret eller følelser fra store datamengder? Hva kan dataen brukes til? Å forstå språk er en stor utfordring innen kunstig intelligens. Det er flere grunner til dette. Tvetydigheten av ord, ulik uttalelse og tonefall, ironi. Barn trenger årevis av intensiv læring for å beherske et språk. Selv en voksen nordmann…

Continue Reading

Chrome-addon: statistics

Hvor mange timer bruker du på hvilke nettsider? Fordeler og ulemper – Begrenset nytteverdi – Ikke noe nytt: Time tracker, Time Counter + Samtidig: Noe å evaluere opp mot + Lære Google chrome API.

1 3 4 5