Notes and anecdotes

Techstuff rambling

Adding a python API handler with serverless

Create an AWS Lambda function with Python3 and integrate with S3? Simple if you know how (though getting there is a bitch, I bet Amazon does this on purpose as a way to trick developers in on their certification-ride). I found how, copy-paste below.

Access Google Analytics API with OAuth token

Notes on adding a Google Service worker that enables you to query Google Analytics with an access token.

Using FreshDesk API

After starting to write this note, I realize Freshdesk have ridiculously good guides on this. This page does not serve much purpose except this link, as well as this link to JavaScript Freshdesk API repo. How to use Freshdesk API 1. Get your API-key It’s on your profile settings pane (click on your profile picture). The actions done with that API-key,…

Continue Reading

Humørteste sosiale medier

Hvordan kan man hente ut humøret eller følelser fra store datamengder? Hva kan dataen brukes til? Å forstå språk er en stor utfordring innen kunstig intelligens. Det er flere grunner til dette. Tvetydigheten av ord, ulik uttalelse og tonefall, ironi. Barn trenger årevis av intensiv læring for å beherske et språk. Selv en voksen nordmann…

Continue Reading

Chrome-addon: statistics

Hvor mange timer bruker du på hvilke nettsider? Fordeler og ulemper – Begrenset nytteverdi – Ikke noe nytt: Time tracker, Time Counter + Samtidig: Noe å evaluere opp mot + Lære Google chrome API.