Notes and anecdotes

Techstuff rambling

Humørteste sosiale medier

Hvordan kan man hente ut humøret eller følelser fra store datamengder? Hva kan dataen brukes til? Å forstå språk er en stor utfordring innen kunstig intelligens. Det er flere grunner til dette. Tvetydigheten av ord, ulik uttalelse og tonefall, ironi. Barn trenger årevis av intensiv læring for å beherske et språk. Selv en voksen nordmann…

Continue Reading